Welkom

ZonneKlanken is een plek in Amsterdam waar je helemaal jezelf mag zijn.
De drijvende kracht hierachter is José Arts.
Het werken vanuit de individuele mogelijkheden staat er centraal. Jong of oud, iedereen is welkom.

Sjamanistische zangimprovisatie is bedoeld voor mensen, die willen leren om hun stem vanuit hun hart vrij naar buiten te laten komen. Je hebt alleen je eigen unieke stem nodig en zin om te zingen. Het improviseren zie ik als jezelf openstellen voor wat er naar buiten wil, wat zich wil laten horen. Tijdens de avonden staat plezier in het zingen voorop. Zie ook Zangles.

jose.bank-1Tijdens de zangles wordt gewerkt aan het contact maken met en het uitbreiden van de mogelijkheden van de eigen stem. Het doel is om vanuit ontspanning te kunnen zingen met een heel eigen stemgeluid. De weg hiernaartoe kan variëren per persoon. Ook al wordt er hard gewerkt aan het zoeken naar de stem, toch staat het plezier voorop.

Bij pianoles staat het je eigen maken van de piano voorop. Daardoor kun je vrijer gaan spelen, omdat de piano letterlijk ‘in je vingers gaat zitten’. Je kunt als het ware gaan communiceren met de piano. Ook als je van blad wilt spelen is dit de basis. Belangrijker dan je eventuele ‘aanleg’ voor muziek zijn je enthousiasme en je motivatie om piano te spelen.

Wil je met muziek beginnen of wil je eindelijk dat getover met noten op bladmuziek eens begrijpen? Muziektheorie kan helpen om (meer) in de muziek te duiken en nieuwe muziek te ontdekken. Voor mij is theoretische kennis een verruiming van de individuele mogelijkheden.

Ik kijk uit naar een Zonnige en Klinkende ontmoeting.